About O biznesie - podcast ICAN Institute

Poznaj najnowsze trendy z zakresu przywództwa, strategii i zarządzania. U nas znajdziesz tylko ważne tematy, o których redaktorzy ICAN Institute rozmawiają z uznanymi liderami, ekspertami i praktykami biznesu.
Słuchaj nas, jeśli interesują Cię odpowiedzi m.in. na takie pytania:
• Jak dostosowywać firmę do nowych realiów konkurowania, nowych zwyczajów konsumenckich i coraz bardziej zmiennej rzeczywistości?
• Jak tworzyć wygrywające strategie biznesowe w realiach VUCA, w których coraz częściej strategia łączy się z taktyką?
• Jak kształtować kulturę organizacyjną sprzyjającą zaangażowaniu w dobie popularyzacji hybrydowych formuł pracy?
Poszerzaj z nami biznesowe horyzonty i inspiruj się do działania!